Voorlichting profielen 16 februariGeachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Uw zoon of dochter gaat binnenkort zijn/haar profielkeuze maken. Om deze keuze te ondersteunen, waren er afgelopen week de proeflessen. En wij organiseren ook nog een digitale informatieavond over de keuzevakken op dinsdag 16 februari a.s., van 19.30 tot 21.00 uur.
De avond bestaat uit drie voorlichtingssessies. De voorlichting begint met informatie over het betreffende vak, waarna er ruimte is voor uw vragen. U mag per ronde zelf kiezen welke voorlichting u wilt bijwonen. Onderaan vindt u de linkjes waarmee u in kunt loggen voor een sessie. U moet dan vervolgens worden toegelaten tot deze sessie. Dit kan enkele minuten duren, omdat meerdere mensen zich tegelijkertijd aanmelden.
Mocht u algemene vragen hebben over de HAVOtop, dan kunt u de link voor mevrouw Van den Dolder (teamleider) gebruiken. Heeft u vragen over zaken als profielkeuzes en aansluiting met het HBO, dan kunt u de link van mevrouw Bakker (decaan) gebruiken.
Programma:
 19.30 – 19.55 uur keuzeronde 1
 20.00 – 20.25 uur keuzeronde 2
 20.30 – 21.00 uur keuzeronde 3
Enige opmerkingen:
 Deze avond heeft geen centraal startmoment en zal ook niet centraal worden afgesloten.
 De vakken Nederlands en Engels ontbreken, aangezien deze vakken voor alle leerlingen verplicht zijn. Mocht u vragen over deze vakken hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met de HAVOtop.
 Over het vak geschiedenis zal op een ander moment, na de voorjaarsvakantie, een informatiesessie plaatsvinden.
 Mocht u aanvullende informatie op prijs stellen, dan kunt u contact opnemen met school.
Voor algemene informatie mailt u met mevrouw Van den Dolder (m.dolder@havotop.nl),
voor informatie over de profielkeuzemogelijkheden mailt u naar mevrouw Bakker
(m.bakker@havotop.nl).
 Na de voorjaarsvakantie (week 9, 10 en 11) zijn de profielkeuzegesprekken, waarin de
definitieve profielkeuze wordt vastgesteld. U krijgt hier binnenkort een uitnodiging voor.
Ook deze gesprekken zullen digitaal zijn.

Met vriendelijke groet,
mevr. M. van den Dolder, teamleider
mevr. M. Bakker, decaan

Linkjes informatieavond keuzevakken HAVOtop op 16 februari 2021


Ronde 1 (19.30 – 19.55 uur):
aardrijkskunde https://meet.google.com/kyg-egaj-kff?hs=122&authuser=0
biologie https://meet.google.com/zye-imwg-tfh?hs=122&authuser=0
economie https://meet.google.com/srz-oyfj-mqf?hs=122&authuser=0
natuurkunde https://meet.google.com/qss-mwit-npq?hs=122&authuser=0
Spaans https://meet.google.com/xab-axfe-hmx?hs=122&authuser=0
wiskunde A en B https://meet.google.com/vij-zrhg-ymc?hs=122&authuser=0


Ronde 2 (20.00-20.25 uur):
aardrijkskunde https://meet.google.com/kyg-egaj-kff?hs=122&authuser=0
bedrijfseconomie https://meet.google.com/vpm-qymn-zos?hs=122&authuser=0
Duits https://meet.google.com/gmr-mwse-gbw?hs=122&authuser=0
kunst/bevo https://meet.google.com/brv-cyse-ejg?hs=122&authuser=0
nlt https://meet.google.com/wjt-msrd-wgo?hs=122&authuser=0
wiskunde A en B https://meet.google.com/vij-zrhg-ymc?hs=122&authuser=0


Ronde 3 (20.30-21.00 uur):
biologie https://meet.google.com/zye-imwg-tfh?hs=122&authuser=0
Frysk https://meet.google.com/kub-yzqy-neb?hs=122&authuser=0
kunst/bevo https://meet.google.com/brv-cyse-ejg?hs=122&authuser=0
nlt https://meet.google.com/wjt-msrd-wgo?hs=122&authuser=0
scheikunde http://meet.google.com/iqm-nkfr-ubo


geschiedenis Informatie is op een nog nader te bepalen moment (na de
voorjaarsvakantie) te verkrijgen.
Hele avond:
Teamleider: voor algemene vragen over de HAVOtop
https://meet.google.com/rxf-ccvx-fff?hs=224
Decanaat: voor algemene vragen over de profielkeuze
https://meet.google.com/zhp-iigy-omo?hs=122&authuser=0