info reglement toetsweekklik hier voor alle informatie en kijk vooral op pagina 13 en 14


Regels voor toetsen, centraal inhaalmoment en herkansing in havo 4 en 5
In havo 4 geldt:
Een toets duurt in principe 1 lesuur tenzij anders in het overgangsdossier wordt vermeld. In elke periode mag één toets worden vervangen door een PO.
In havo 5 geldt:
Een toets duurt in principe 2 lesuren tenzij anders in het PTA wordt vermeld.