Update2 coronavirusGeachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Zoals u weet, heeft het kabinet besloten dat de scholen in Nederland dicht gaan met ingang van 16 maart tot 6 april 2020. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en de kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen van ouders die vitale beroepen uitoefenen en geen opvang hebben. Vandaag hebben we overleg gevoerd, waarbij we ons gericht hebben op: 1. Het opgeven van leerlingen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepsgroepen; 2. Het aanbieden van onderwijs op afstand; 3. Het ophalen van noodzakelijke leermiddelen uit de kluisjes. Vitale beroepsgroepen Leerlingen met ouders die werkzaam zijn in vitale beroepsgroepen zijn vanaf morgen (dinsdag 17 maart) welkom op de eigen locatie. In een lijst van de overheid staan de vitale beroepsgroepen vermeld. Wij horen graag vóór dinsdag 17 maart 12.00 uur via info@havotop.nl of u gebruik van deze mogelijkheid wenst te maken. Onderwijs op afstand Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Onze insteek is dat we ons onderwijs zo goed mogelijk willen blijven aanbieden, maar dan op afstand. Vanaf woensdag 18 maart staat het lesmateriaal van alle klassen in SOMtoday/studiewijzers. U krijgt morgen een schema waarin vermeld wordt welke docenten op welk tijdstip direct digitaal beschikbaar zijn om instructie en/of vragen te beantwoorden. De docent geeft aan in de studiewijzer hoe hij/zij, naast de direct digitale beschikbaarheid, communiceert met de lesgroepen. We verzoeken u om dagelijks, eventueel met uw zoon/dochter, in SOMtoday en de HAVOtop mail te kijken. Onze docenten doen hun uiterste best om het thuiswerk klaar te zetten en begeleiding te bieden. Maar ook wij hebben te maken met een nieuwe situatie, waardoor overmacht kan ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip. Er wordt door het kabinet nagedacht over de gevolgen voor de (school-)examens. In de loop van de week volgt hierover nadere informatie. Heeft u geen device (laptop of anders) neem dan contact op via info@havotop.nl en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Toetsweek periode 3 Vandaag zou de toetsweek van periode 3 starten. Dit is verschoven naar maandag 6 april. In de week hiervoor zal door de docenten aandacht worden besteed aan de toetsstof. HAVOtop Burgum Minnertshof 17, 9251 BH Burgum Telefoon 0511 705700 Examenkandidaten We wachten de landelijke besluiten af wat betreft de examens en brengen jullie tijdig op de hoogte hiervan. Legen van de kluisjes Dinsdag 17 maart (morgen) kunnen alle leerlingen uit hun kluisjes de noodzakelijke leermiddelen ophalen. Om verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen, doen we dit per mentorgroep op verschillende tijden. In onderstaand schema is duidelijk aangegeven wanneer welke mentorgroep verwacht wordt. Voor iedereen gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne en gezondheid. Leerlingen met (ziekte)verschijnselen (hoesten, keelpijn, niezen en koorts) kunnen hun spullen laten meenemen door een vriend(in). We verzoeken de leerlingen om na het ophalen van de spullen direct weer naar huis te gaan.

Ophaalschema kluisjes HAVOtop

17-mrt HAVO-4 HAVO-5 09:00-09:15 mtr1 BAU 09:15-09:30 mtr3 BRO 09:30-09:45 mtr5 HSG 09:45-10:00 mtr7 RAN 10:00-10:15 mtr9 SKT 10:15-10:30 mtr2 BRR 10:30-10:45 mtr4 BGA 10:45-11:00 mtr6 KRR 11:00-11:15 mtr8 DYA 11:15-11:30 mtr10 TAY 11:30-11:45 mtr11 VIJ 11:45-12:00 mtr12 BAK

Het is een onzekere tijd. Wees ervan overtuigd dat we een ieders gezondheid en veiligheid uiterst serieus nemen. Tegelijk vragen we ook begrip voor het feit dat we eigenlijk dagelijks door de feiten worden ingehaald en telkens opnieuw moeten schakelen. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen via info@havotop.nl of via de mentor. Houd www.havotop.nl en de e-mail in de gaten voor nadere berichtgeving vanuit de HAVOtop. Voor actuele informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD Fryslân.

Met vriendelijke groet, J.G.M. van den Dolder-Nijholt teamleider HAVOtop