Sponsorschaatstocht 22 december 2017Vrijdag 22 december aanstaande organiseert de HAVOtop haar jaarlijkse sportactiviteit rond kerst in de 11stedenhal te Leeuwarden. Dit jaar is dat een sponsorschaatstocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor 3FM Serious Request. Met de opbrengst van 3FM Serious Request willen de Rode Kruis-hulpverleners proberen vermiste kinderen op te sporen, het contact te herstellen met hun familie en hen weer thuis te brengen.Op vrijdag 22 december klinkt om 9.30 uur het startschot en worden er zoveel mogelijk rondes binnen een uur geschaatst. Elke ronde wordt afgestempeld bij de daarvoor ingerichte stempelpost. Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan het schaatsen, leveren een bijdrage door zoveel mogelijk rondes te lopen om de schaatsbaan. In de eerste weken van december krijgen de leerlingen de tijd om een zo groot mogelijk sponsorbedrag op te halen met behulp van sponsorlijsten. Om de opbrengst van de sponsoring zo groot mogelijk te maken, zijn de eventuele kosten van de huur van schaatsen voor de leerlingen zelf. We hopen op een mooie, sportieve ochtend met een hoge opbrengst! Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen.

Met vriendelijke groet, mede namens het leerlingenpanel,

mevrouw Geertsma, de heer Roorda en de heer Schaap, J.G.M. van den Dolder-Nijholt teamleider HAVOtop