PWS PRESENTATIESDonderdag 10 maart hebben onze leerlingen uit havo 5 hun profielwerkstuk gepresenteerd aan havo 4 en later op de dag aan de ouder(s)/verzorger(s). Het was een geslaagd evenement. Na lange tijd mochten wij gelukkig ook weer ouders op school begroeten. In de wandelgangen gaven ouder(s) en verzorger(s) aidd an dat zij vol trots kwamen kijken hoe hun zoon/dochter presenteert.  

De leerlingen van havo 5 hadden zeer uiteenlopende thema’s voor hun PWS gekozen. Met veel belangstelling werd bijvoorbeeld geluisterd naar de informatie over Frida Kahlo bij het vak Spaans, de presentatie over voertuigen die door m el van waterstof werden aangedreven bij de natuurwetenschappen of de uitkomst van een onderzoek naar de invloed van mobiele telefoons op het gedrag van middelbare scholieren bij het vak biologie.