Presentatie profielwerkstukkenOp donderdag 16 maart werden op de HAVOtop de Profielwerkstukken van Havo 5 gepresenteerd. Eén van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk (PWS). Hierbij gaat het om het uitvoeren van een onderzoek binnen één van de examenvakken van het eigen vakkenpakket. Daarvoor moesten de leerlingen informatie verzamelen en verwerken, een onderzoek opzetten en uitvoeren en natuurlijk ook presenteren. Al met al dus een goede voorbereiding op de werkwijze van het HBO. 

Er werden heel uiteenlopende thema’s gekozen. Zo was het publiek bijzonder onder de indruk van de presentatie over “Guernica van Picasso” bij het vak Spaans, “De ziekte van Wernicke” bij Natuurkunde/ NLT, “De kwaliteit van Aspirine” bij Scheikunde of “De ontdekking van Amerika” bij Geschiedenis.

De burgemeester van Tytsjerksteradiel, de heer Jeroen Gebben, kwam ook een kijkje nemen en liet zich o.a. iets vertellen over “Feminisme” en “Het ontstaan van de Premier League”.