Een uniek samenwerkingsverbandHAVOtop is een uniek samenwerkingsverband tussen CSG Liudger en OSG Singelland.

Uit onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte was om in de regio een havodiploma te kunnen halen. Niet alleen bij CSG Liudger en OSG Singelland, maar ook bij de gemeente en de ouders van (potentiële) leerlingen.

Nadat een tweetal werkgroepen een jaar voorbereidingen heeft getroffen en hierover een eindrapportage heeft geschreven, is er in het schooljaar 2010-2011 gestart met 73 leerlingen. Inmiddels is het aantal leerlingen gestegen naar 210.

De HAVOtop is van beide scholen. Dit is erg bijzonder, omdat het Liudger een christelijke scholengemeenschap is en het Singelland een openbare scholengemeenschap. Bij een samenwerking is er vaak sprake van het opheffen van de denominatie maar juist hierin zijn we zo uniek, we  houden vast aan ieders eigen identiteit en respecteren dit. De leerlingen zitten door elkaar en krijgen les van docenten van zowel CSG Liudger als van OSG Singelland.

Aan het begin van elke lesdag is er bij de HAVOtop een accentmoment waarin de docent met de leerlingen het kan hebben over maatschappelijk relevante onderwerpen of over een stukje uit het magazine ‘Oase’.

We hebben op de HAVOtop een 45-minuten rooster, waardoor we vijf tot zeven uren per week een keuze-uur kunnen aanbieden. Deze keuze-uren zijn verplicht maar de leerlingen kunnen zelf kiezen voor welke vakken ze de keuze-uren inzetten.

F. Boode
teamleider a.i. HAVOtop