LeerlingenraadLijkt het jou iets om deel te nemen aan de Leerlingenraad, neem dan contact op met dhr. Boode, f.boode@havotop.nl.