ExameneisenIn het examenreglement staat de slaag-zak regeling beschreven op bladzijde 15. Het examenreglement is te vinden op de website onder Informatieplein.