DevicesOnderwijs en laptop/device

Alle leerlingen in havo 4 werken met een eigen laptop/device op de HAVOtop.

We benutten de mogelijkheden van ICT (via CSG Liudger) en eigentijdse leermiddelen om het door ons gewenste onderwijs vorm te geven. Door gebruik te maken van de combinatie van boeken en een laptop/device, sluiten we goed aan op ontwikkelingen in de samenleving en op wat er van leerlingen gevraagd wordt in het vervolgonderwijs.

Wij kiezen bewust voor een mix van boeken én digitale leermiddelen; geen specifiek laptop-onderwijs, maar onderwijs mét een laptop. Een laptop/device gebruiken we ter ondersteuning van het leerproces en als aanvulling op de boeken.

Aanbod via Studywise

U kunt als ouder/verzorger of leerling tegen een gereduceerd tarief een laptop aanschaffen via de HAVOtop. Bij het bestellen, uitleveren en het verlenen van service, werkt de HAVOtop samen met Studywise.

U kunt naast de laptop ook accessoires, bijvoorbeeld een beschermhoes aanschaffen en kiezen voor een uitbreiding op de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar en een servicepakket in geval van schade.

De laptop wordt voorzien van de voor school benodigde software en gebruiksklaar afgeleverd op het thuisadres.

Betaling

Bij aanschaf via de webshop kunt u ervoor kiezen om de aanschaf in één keer te betalen via IDEAL of gebruik te maken van gespreide betaling (maandelijkse termijnen). Ouder(s)/verzorger(s) met principiële bezwaren kunnen contact opnemen met mevrouw Van den Dolder, de teamleider van de HAVOtop. Indien het voor u niet haalbaar is om een laptop aan te schaffen, vragen wij u om contact op te nemen met mevrouw Van den Dolder, teamleider HAVOtop.

Aanschaf via andere partij of reeds gekochte laptop/device

Wij raden u aan om via de HAVOtop een laptop aan te schaffen. Naast een goede prijs-/kwaliteit- verhouding, heeft u geen omkijken naar het inrichten van de laptop en bent u ervan verzekerd dat de laptop voldoet aan de juiste technische specificaties en is afgestemd op onderwijsbehoeften. Het is uiteraard mogelijk een eigen laptop/device mee te nemen, mits deze voldoet aan onderstaande specificaties:

  • Het device ondersteunt Office365;
  • De accucapaciteit moet voldoende zijn (circa 8 uren);
  • Het device beschikt over een actueel besturingssysteem (op dit moment Windows 10);

Daarnaast gelden de volgende aandachtspunten:

  • De laptop/device is naar fabrieksinstellingen gereset en wordt op de eerste schooldag ingeleverd op school. De laptop/device wordt dan geregistreerd op het netwerk van onze school en de afdeling systeembeheer van HAVOtop richt de laptop/device handmatig in. Dit proces kan enkele dagen in beslag nemen. Hiervoor dient u toestemming te verlenen;
    U zorgt zelf voor reparatie van een kapotte laptop.