InformatiepleinHAVOtop is een uniek samenwerkingsverband tussen CSG Liudger en OSG Singelland.

Friso Boode: ‘Leren in kleinschaligheid en met een breed vormingsaanbod maakt de HAVOtop een fantastische plek om je havodiploma te halen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om het leren onontkoombaar te maken. Dat doen we samen met jou en een betrokken onderwijsteam.’

Uit onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte was om in de regio een havodiploma te kunnen halen. Niet alleen bij CSG Liudger en OSG Singelland, maar ook bij de gemeente en de ouders van (potentiële) leerlingen.

Nadat een tweetal werkgroepen een jaar voorbereidingen heeft getroffen en hierover een eindrapportage heeft geschreven, is er in het schooljaar 2010-2011 gestart met 73 leerlingen. Inmiddels is het aantal leerlingen gestegen naar 210.

De HAVOtop is van beide scholen. Dit is erg bijzonder, omdat het Liudger een christelijke scholengemeenschap is en het Singelland een openbare scholengemeenschap. Bij een samenwerking is er vaak sprake van het opheffen van de denominatie maar juist hierin zijn we zo uniek, we  houden vast aan ieders eigen identiteit en respecteren dit. De leerlingen zitten door elkaar en krijgen les van docenten van zowel CSG Liudger als van OSG Singelland.