Rauwerda Westra fondsHet Rauwerda-Westra Fonds is een studieleen speciaal bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders hebben kunnen hier een toelage aanvragen.
Het fonds is vernoemd naar de bekende Groningse huisarts Pieter Edzo Rauwerda. Deze arts heeft landelijke bekendheid gekregen door als eerste huisarts in Nederland in de openbaarheid te treden met het verstrekken van methadon aan drugsverslaafden.

Hij heeft een groot deel van zijn vermogen moeten steken in het voeren van processen aangaande de rechtmatigheid van deze methadonverstrekking. Hij is na vele jaren procederen door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Uiteindelijk heeft hij het restant van zijn vermogen aan deze studieleen nagelaten.

Het Rauwerda-Westra Fonds kan arme studenten meestal vier keer 1500 euro uitkeren, een bedrag dat bijna genoeg is voor het betalen van het collegegeld. Het Tytsjerksteradielster studieleen is nog niet zo heel bekend, maar in deze krappere tijden verwacht het bestuur meer belangstelling. Aanvragen voor een bijdrage van het leen kunnen worden ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel en bij de scholen Liudger en Singelland in Burgum.

Hij heeft Tytserksteradiel gekozen als vestigingsplaats voor deze naar hem vernoemde stichting, omdat zijn (voor)ouders afkomstig zijn uit deze gemeente.
Pieter Edzo Rauwerda is in 2009 overleden.

Flyer Rauwerda WestrafondsRauwerda Westra fonds ›