Contact klankbordgroepBetrokken ouders

Als ouder/verzorger betrokken zijn bij de school van je kinderen is tijdens de basisschoolperiode redelijk eenvoudig. Je staat regelmatig op het plein en praat met andere ouders, je wordt betrokken bij allerlei activiteiten of je zit bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad van de school.

Maar zodra je zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat wordt die betrokkenheid heel anders.

Natuurlijk wordt je door school geïnformeerd over zaken die je als ouder moet weten.  Maar ben je op deze manier echt betrokken bij de school? Weet je genoeg van wat er speelt, ook rondom jóuw kind? En voel je de ruimte om als betrokken ouder mee te denken over bepaalde onderwerpen? Waarschijnlijk niet…

Daarom is er op de HAVOtop een klankbordgroep!

Wat is en doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit een groep ouders die om de 6 à 7 weken gedurende het schooljaar bij elkaar komt voor een overleg met de teamleider. Het overleg vindt ’s avonds plaats in de school en de data worden in goed onderling overleg afgesproken.

Onderwerpen die dan o.a. besproken worden zijn:

–              Visie van de HAVOtop

–              Taalbeleid op school

–              Overgangsregelingen

–              Personeelsbeleid

–              Activiteiten voor de leerlingen

–              Ervaringen van leerlingen met gebeurtenissen op school

Tijdens dit overleg word je door de teamleider geïnformeerd over zaken die op dat moment spelen of in de toekomst gaan spelen op school. Over diverse onderwerpen wordt er specifiek naar jouw mening als ouder gevraagd en om er vooral over mee te denken!

Daarnaast hoor je als ouder ervaringen van je kind of krijg je bepaalde signalen over schoolzaken; binnen de klankbordgroep heb je dus de mogelijkheid om het daar over te hebben.

Hoe meer ouders, hoe beter!

Vind jij het fijn om mee te denken met de school, je mening te kunnen delen of wil je ‘gewoon’ graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op school? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Jouw inbreng wordt gewaardeerd!

Hoe?

Wil je – vrijblijvend én vertrouwelijk – eerst wat meer informatie van één van de ouders uit de klankbordgroep? Dat kan natuurlijk. Stuur dan gerust een e-mail naar klankbordgroep@havotop.nl. Geef je telefoonnummer door als je liever gebeld wilt worden.

Voor meer informatie of je direct aanmelden kun je ook contact opnemen met de teamleider van de HAVOtop, dhr. F. Boode via f.boode@havotop.nl.

Tot slot…

Wil je ‘gewoon’ wat delen, iets dat te maken heeft met jouw kind of met de school in het algemeen; de leden van de klankbordgroep zijn er (ook) voor jou! klankbordgroep@havotop.nl