Informatieavond profielkeuzeInformatieavond profielkeuze voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 4 VMBO GT-TL

Het is van belang om al in een vroeg stadium informatie te krijgen over de profiel- en vakkenkeuze. Daarom nodigen wij jou als leerling en u als ouder(s)/verzorger(s) uit voor een informatieavond op woensdag 22 november a.s.

De avond wordt georganiseerd op de HAVOtop, Minnertshof 17, 9251 BH in Burgum.
De inloop is vanaf 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur.

Voor meer informatie kun jij/kunt u contact opnemen met dhr. S.B. Jonker, decaan HAVOtop, s.jonker@havotop.nl.