Informatieavond profielkeuze klas 4 VMBO GT-TLHet is van belang om al in een vroeg stadium informatie te krijgen over de profiel- en vakkenkeuze. Daarom nodigen wij jou als leerling en u als ouder(s)/verzorger(s) uit voor een informatieavond op dinsdag 22 november a.s.

De avond wordt georganiseerd op de HAVOtop, Minnertshof 17, 9251 BH in Burgum.
De inloop is vanaf 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur.

Voor meer informatie kun jij/kunt u contact opnemen met mevr. U.R. Bouma, decaan HAVOtop, u.bouma@havotop.nl.

De powerpoint presentatie die deze avond is getoond, is te vinden onder “Informatieplein – algemene informatie”.