HAVOtop bereidt leerlingen voor op profielkeuze woensdag 5 februari van 19.30-21.30uWoensdag 5 februari organiseert de HAVOtop in Burgum een informatieavond voor leerlingen die volgend schooljaar starten in havo 4 op de HAVOtop. Tijdens de avond krijgen leerlingen en hun ouders informatie over de profielen en bijbehorende vakken zodat ze een goede profielkeuze kunnen maken. Klik hier voor de vakkenbrochure.

In het derde jaar van de havo kiezen leerlingen een profiel. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. De profielkeuze is belangrijk omdat het van invloed is op de keuze voor een vervolgopleiding. Vervolgopleidingen stellen soms eisen aan de vakken die leerlingen hebben gevolgd op de middelbare school.  

De HAVOtop is een samenwerkingsverband tussen OSG Singelland en CSG Liudger in Burgum en biedt leerlingen de mogelijkheid om de havo in Burgum af te ronden. De HAVOtop biedt de bovenbouw – leerjaar 4 en 5 – aan van de havo. Leerlingen kunnen de eerste 3 jaren van de havo volgen op één van de moederscholen in Burgum. 

De informatieavond vindt plaats op woensdag 5 februari van 19.30-21.30u op de HAVOtop, Minnertshof 17, 9251 BH Burgum.