HAVOtop bereidt leerlingen voor op profielkeuzeDinsdag 14 februari organiseert de HAVOtop in Burgum een informatieavond voor leerlingen die volgend schooljaar starten in havo 4 op de HAVOtop. Tijdens deze avond krijgen leerlingen en hun ouders informatie over de profielen en bijbehorende vakken zodat ze een goede profielkeuze kunnen maken.

In het derde jaar van de havo kiezen leerlingen een profiel. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. De profielkeuze is belangrijk omdat het van invloed is op de keuze voor een vervolgopleiding. Vervolgopleidingen stellen soms eisen aan de vakken die leerlingen hebben gevolgd op de middelbare school.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met mevr. U.R. Bouma, decaan HAVOtop via u.bouma@havotop.nl

Vakkenbrochure