Einde examensDe examens beginnen dit jaar een week eerder dan vorig jaar, maar zijn volgens Mirjam Kapelle van het College voor Toetsen en Examens niet uitzonderlijk vroeg. ,,We willen altijd in week negentien, dus deze week, beginnen. Vorig jaar begonnen we een week later omdat Hemelvaartsdag in week negentien viel.”

De grootste groep examenkandidaten in Fryslân volgt de theoretische of de gemengde leerweg van het vmbo. Dit zijn er ruim 2600. Beide leerwegen beginnen met het vak biologie. In heel Nederland doen zo’n 62.500 vierdeklassers van vmbo-t en -gl dit jaar examen. Het gaat hierbij om een inschatting op basis van het aantal bestelde examens. Omdat scholen vaak een paar examens extra bestellen zullen de werkelijke cijfers iets lager uitvallen.

Praktijkexamens

Voor de ruim tweeduizend leerlingen die in Fryslân de basis beroepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg volgen begonnen de examens twee maanden geleden met de eerste praktijkexamens. De theorievakken worden bij hen digitaal afgenomen. De school bepaalt zelf wanneer die worden afgenomen. Dit begon al in april.

Keuzevak

De havo begint met filosofie. Dit is een keuzevak dat niet op alle scholen wordt aangeboden. Daarna volgen wiskunde A en B. In Fryslân doen zo’n 2200 havisten dit jaar examen, landelijk zijn het er zo’n 62.000.

Vwo/gymnasium begint met Grieks. Daarna staat scheikunde op het programma. In Fryslân maken zo’n 1200 leerlingen de eindexamens voor gymnasium en vwo, landelijk zijn dat er 42.000.V

Fries

De examens eindigen in eerste instantie op 22 mei met het vak Fries voor het vmbo-t en op 23 mei met Fries en Spaans voor havo en vwo. In totaal maken 146 leerlingen dit jaar het examen Fries, van wie 91 op het vmbo, 27 op de havo en 28 op het vwo. Vorig jaar waren dit voor het vmbo 96, voor de havo 32 en het vwo 22 leerlingen.

12 juni

Op 12 juni wordt de normering bekend en horen de examenkandidaten of ze de vlag kunnen uithangen. Vooraf kunnen ze al een inschatting maken of ze geslaagd zijn aan de hand van de antwoorden die op een paar vakken na dezelfde dag op internet staan. Van 17 tot en met 20 juni zijn de herkansingen.

Bron: Fries Dagblad 9 mei 2019