ProfielkeuzeZoals gemeld op de voorlichtingsavond over de profielen, gaat uw zoon/dochter/ga jij, binnenkort
zijn/haar/je voorlopige profielkeuze maken. Om deze keuze te ondersteunen, wordt er een
digitale informatieavond georganiseerd op dinsdag 15 februari a.s. van 19.00 tot 20.30 uur.
De opzet van deze avond is als volgt: u/je ontvangt van tevoren per e-mail een overzicht met de
inloglinkjes voor ieder vak. Elke ronde duurt een half uur, waarin u/je uitleg krijgt en vragen kunt
stellen. U/je kunt drie voorlichtingsrondes volgen.
Uw zoon/dochter heeft/jij hebt tijdens de proeflessen van 26 januari jl. al kennisgemaakt met
enkele vakken. Tijdens de informatieavond op 15 februari kunnen er inhoudelijke vragen gesteld
worden aan de docenten. Ook kunt u/kun jij algemene informatie krijgen via de decaan en de
teamleider a.i. dhr. F. Boode.
Na de voorjaarsvakantie starten de profielkeuze gesprekken, waarvoor u/jij een uitnodiging
ontvangt van ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
mevr. U.R. Bouma
decaan HAVOtop